PRODUCTIE

PROCES

Miscancell heeft ten doel miscanthus te valoriseren. Daarbij ontsluit Miscancell de cellulose uit miscanthus. Door elke bouwsteen uit miscanthus apart aan te pakken, is het mogelijk deze te verwerken tot afzonderlijk materiaal. Op deze manier is elke component nu geconcentreerd en puur beschikbaar. De processen die Miscancell hierbij gebruikt hebben altijd ten doel zo duurzaam mogelijk te zijn.

De ontsloten cellulose is vervolgens beschikbaar voor papierfabrikanten, de farmaceutische en chemische industrie.

PILOT

Met de proefinstallatie wordt vraag en aanbod en het productieproces goed gemonitord. Op die manier kan alles zodanig verfijnd worden dat op een zo duurzame en optimale manier de cellulose geproduceerd zal worden. De ambitie van Miscancell is na de pilotopstelling modulair door te groeien.

Op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem heeft Miscancell haar pilot-opstelling geplaatst. De keuze voor IPKW is gebaseerd op de ligging en het duurzame karakter van het industriepark. IPKW ligt aan de haven van Arnhem, wat toevoer van miscanthus via water bevordert.

MISCANCELL IN BEELD