ENGLISH

cellulose

VAN MISCANTHUS TOT CELLULOSE MINDER VERVUILEND

Duurzaam

Biobased en fossielvrij, hoogwaardige regeneratieve grondstof, eindproducten beter recyclebaar of afbreekbaar, mogelijkheid om (vroegtijdig) transitiedoeleinden te halen.

Business as usual

Direct toepasbaar in bestaande productieprocessen, geen grote investeringen nodig, bij droge opslagcondities jarenlang houdbaar zonder verlies van kwaliteit

Toepassing

Inzetbaar voor o.a. papier, karton, composieten, asfaltmengsels, verpakkingsmateriaal, maar ook in health en farma.

Duurzaam geproduceerd

Miscancell weet door een uniek raffinageproces hoogwaardige cellulose uit miscanthus te halen. Cellulose is een essentiële grondstof voor een groeiend aantal toepassingen naast bestaande markten als de papierindustrie.

Hout is op dit moment de grootste bron van cellulose. Door gebruik te maken van miscanthus kan cellulose op significant duurzamere wijze worden geproduceerd door onder andere kortere transportlijnen en efficiëntere groei van miscanthus ten opzichte van traditionele grondstoffen zoals bomen.

HOOGWAARDIGE CELLULOSE UIT MISCANTHUS

Concurrentiepositie

Grondstoffen als cellulose worden steeds schaarser en duurder door een sterk toegenomen marktvraag. De verwachting is dat deze groei verder zal doorzetten.

De wereldwijde productiecapaciteit heeft te lijden onder klimaatverandering. Onverwachte productie stops door (bos)branden, overstromingen en droogte hebben de prijzen opgevoerd. Bottlenecks in de transportketen zetten al enige jaren leveringen onder druk.
Dit zijn, naast de toenemende vraag, met name de redenen voor schaarste. De verwachting is dat deze invloeden niet minder zullen worden.

Cellulose productie vanuit miscanthus draagt op een duurzame wijze bij aan deze groeiende marktvraag. Miscancell biedt een duurzaam en langdurig alternatief dat kan concurreren met de huidige aangeboden oplossingen in de markt.

Tests geven aan dat de kwaliteit van de door Miscancell geproduceerde cellulose van vergelijkbare of betere kwaliteit (o.a. viscositeit en verschillende lengtes van de vezels) is dan de momenteel aangeboden producten op de markt.

True pricing

Aan duurzaamheid hangt een prijskaartje. Uit ervaring kunnen wij stellen dat die prijs door onze klanten goedgemaakt wordt in de prijzen die zij voor hun producten krijgen. 

  • Meetbaar duurzaam, o.a. CO₂ certificaten voor telers
  • Meerwaarde voor de markt
  • Zichtbare gewaardeerde meerwaarde
  • Basis voor continuïteit bedrijfsvoering/ relevant blijven voor afnemers

    Meer weten over de mogelijkheden en toepassingen van cellulose in een bestaand productieproces? Neem dan contact met ons op.