ENGLISH

Lignine - Biobased vervanger van fossiele grondstoffen

De bouwstenen voor de toekomst

Duurzaam

Biobased vervanger van fossiele grondstoffen, lagere productietemperatuur van bv. asfalt resulterend in aardgasreductie, mogelijkheid om (vroegtijdig) transitiedoeleinden te halen

Business as usual

Direct toepasbaar in bestaande productieprocessen, geen grote investeringen nodig, in kleinverpakking en bulk verkrijgbaar


Toepassing

Inzetbaar voor o.a. bindmiddelen en harsen, hoogwaardige bouwmaterialen, (bio) composieten, gebruik in polymeren, beton en asfalt (Grasfalt® en Harsfalt®)

 

Duurzame vervanger van petrochemische bindmiddelen

Lignine is een plantaardige grondstof die ingezet kan worden als vervanging van petrochemische grondstoffen in bijvoorbeeld asfalt, lijmen en harsen.

Miscancell heeft een unieke methode ontwikkeld om lignine uit miscanthus te raffineren. In het proces wordt, in tegenstelling tot lignine uit houtpulp productie, geen zwavel gebruikt waardoor de lignine zwavelvrij en schoner is en mede daardoor veel breder inzetbaar.

Concurrentiepositie

Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser en duurder en zijn niet duurzaam. Miscancell biedt, als jonge maar ervaren speler in zijn vakgebied, een duurzaam en langdurig alternatief. Lignine uit miscanthus kan concurreren met de huidige aangeboden oplossingen in de markt.

Tests van marktpartijen geven aan dat de kwaliteit van de door Miscancell geproduceerde lignine van vergelijkbare of betere kwaliteit is (zuiverheid en zwavelvrij) dan de momenteel elders aangeboden lignine op de markt.

'Creating the value chains of tomorrow

Miscancell heeft in partnership Grasfalt® ontwikkeld en succesvol toegepast in verschillende asfalteringprojecten, van klein tot groot. Lignine uit miscanthus vervangt hierbij dan ongeveer de helft van het gebruikte bitumen in asfalt.

Dit zorgt voor:

  • Minder gebruik van fossiele grondstoffen.
  • 20% CO₂-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt®, namelijk 130ºC in plaats van 170 ºC. Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
  • Duurzame opslag van CO₂ door miscanthus.

Inmiddels is Grasfalt® een geregistreerd product en beschikbaar voor meerdere infra aannemers en opdrachtgevers, zoals o.a. lokale overheden, provincies en Rijkswaterstaat.

Meer weten over de mogelijkheden en toepassingen van lignine in een bestaand productieproces? Neem dan contact met ons op.