ENGLISH

Miscanthus Duurzame bouwsteen voor waardevolle grondstoffen

Wat is Miscanthus?

Miscanthus, of olifantsgras, is een houtachtige grassoort afkomstig uit Zuidoost-Azië. Ook in Europa groeit het gewas goed door de temperatuur en hoeveelheid neerslag. Sterker nog, het gewas wordt ook hier tot vier meter hoog en eenmaal geplant kan er zeker 20-25 jaar jaarlijks geoogst worden.

Miscanthus is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO₂ en zet, in tegenstelling tot C3-vegetatie (die ‘s nachts weer CO₂ afgeven), alle CO₂ om in biomassa zonder het gebruik van meststoffen.

Miscanthus neemt mede daardoor meer dan vier keer zoveel CO₂ uit de lucht als bomen. Hierdoor groeit het snel en heeft het een hoge opbrengst.

De bouwstenen voor de toekomst.

Miscanthus is een sterk en droog gewas wanneer het wordt geoogst. Dat betekent dat het geen inkuilproces behoeft en daarmee na de oogst direct bewerkbaar is voor verdere productie. Zo wordt miscanthus al gebruikt voor bio-energie, stalstrooisel, als rantsoen voor koeien en is het na bewerking geschikt voor producten als papier of bio-composieten.

Miscanthus neemt zeker vier keer zoveel CO₂ uit de lucht als bomen.

Waardevolle duurzame grondstoffen.

De componenten die wij met ons unieke proces uit het gewas raffineren zijn van grote waarde voor duurzame supply chains. Het gaat dan om veelgevraagde grondstoffen als cellulose en lignine die veel gebruikt worden in de papier-, farmaceutische en chemische industrie. Deze worden toegepast in producten als asfalt, lijmen, kitten en boomvrij papier.

De teelt van miscanthus heeft dus vele afzetmogelijkheden en draagt bij aan een versnelde verduurzaming van waardevolle grondstoffen als lignine en cellulose.

Wondergewas?

Is miscanthus een wondergras? Wij denken van wel! Bij de juiste teelt hangen er eigenlijk geen nadelen aan de groei en het verbouwen van miscanthus.

 

Voordelen van het volwassen gewas

Geen onkruidbestrijding of andere bestrijdingsmiddelen nodig bij volwassen gras

Bemesting en irrigatie zijn niet nodig bij volwassen gras

Miscanthus is niet invasief.
Het woekert niet en vormt geen bedreiging voor bestaand groen

Biodiversiteit

Miscanthus is de ideale schuilplek voor insecten, spinnen, vogels en klein wild door de hoogte en dichtheid van het gewas. Uitstekend voor de bovengrondse biodiversiteit dus. Maar de grootste en onzichtbare biodiversiteitswinst vindt plaats onder het oppervlak:

  • De bodemdiversiteit verbetert significant. Miscanthus groeit zelfs op marginale gronden, oftewel bodem waar geen voedsel meer te verbouwen is. Het gewas zorgt voor zelfbemesting en bodemverrijking doordat nutriënten in de winter naar het wortelstelsel trekken en behouden blijven;
  • Het gevallen blad composteert waardoor er aanvullende voedingstoffen in de bodem komen. Hierdoor volgt een toename van wormen, microben, schimmels, enzovoort. Samen zorgen die voor een gezonde bodem;

  • Dit voorkomt verdroging en erosie, zowel op bestaande agrarische gronden als stukken grond die nu niet verbouwd kunnen worden.

Samenwerkingspartners

Naast dat we samenwerken met partners in de chemische industrie, maakindustrie, de bouwsector en met de Hogeschool Utrecht voor wetenschappelijk onderzoek, hebben we nauwe banden met LTO Bedrijven.

Telers kunnen deelnemen aan meerjarige teelt en hiermee carbon credits realiseren voor CO₂-opslag in de bodem. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er een goedlopende keten wordt opgezet waarin elke partij een belangrijke rol speelt.

Ons credo is dan ook niet voor niets Creating the value chains of tomorrow’

Veel gestelde vragen over Miscanthus

Miscanthus vermeerdert zichzelf door het uitlopen van knopen op de rizomen/wortels, waardoor nieuwe scheuten opkomen. Deze blijven in een pol en lopen niet verder uit naar aanpalende gronden. Daarnaast produceert het gewas geen zaden waardoor het bovengronds ook niet vermeerdert.

Miscanthus kan 2 jaar na aanplant 1x per jaar geoogst worden. In het eerste jaar zijn de kosten van grondvoorbereiding, aanschaf van de rizomen, aanplant en onkruidbestrijding en evt. bewatering ca. €3.500

In Nederland 15-20 ton, afhankelijk van de grondsoort. Vooral klei en veen doen het direct goed. Bij armere gronden duurt dit een aantal jaren waarbij het gewas zelf voor de verrijking zorgt.

 

Op dit moment, januari 2023, levert geoogste en gebaalde miscanthus vanaf €100,- per ton op.

De teler ontvang CO₂- credits omdat de miscanthus zorgt voor CO₂- opslag in de bodem. De hiermee samenhangende CO₂- credits zijn (prijzen januari 2023) ca. €250 per hectare waard.

De bruto jaarlijkse opbrengst bedraagt, afhankelijk van de opbrengst per hectare, €2.100 tot €2.800 op (tegen de huidige prijs – januari 2023 – van €140 per ton). Daarnaast ontvangt de teler carbon credits van ca. €250 per hectare.

Wil je meer weten over miscanthus en de mogelijkheden van teelt en afzetgebied. Neem dan contact met ons op. We vertellen er graag meer over.

Duurzaam

Biobased vervanger van fossiele grondstoffen, lagere productietemperatuur van bv. asfalt resulterend in aardgasreductie, mogelijkheid om (vroegtijdig) transitiedoeleinden te halen

Business as usual

Direct toepasbaar in bestaande productieprocessen, geen grote investeringen nodig, in kleinverpakking en bulk verkrijgbaar


Toepassing

Inzetbaar voor o.a. bindmiddelen en harsen, hoogwaardige bouwmaterialen, (bio) composieten, gebruik in polymeren, beton en asfalt (Grasfalt® en Harsfalt®)

 

Duurzame vervanger van petrochemische bindmiddelen

Lignine is een plantaardige grondstof die ingezet kan worden als vervanging van petrochemische grondstoffen in bijvoorbeeld asfalt, lijmen en harsen.

Miscancell heeft een unieke methode ontwikkeld om lignine uit miscanthus te raffineren. In het proces wordt, in tegenstelling tot lignine uit houtpulp productie, geen zwavel gebruikt waardoor de lignine zwavelvrij en schoner is en mede daardoor veel breder inzetbaar.